móc điện thoại chữ thâp phong thủy

Móc điện thoại kết trụ chữ thập ngọc Myanmar S520

60,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa trụ chữ thập đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: mang lại bình an, hợp mệnh Kim, Thủy. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe,…