móc điện thoại phong thủy may mắn

Móc điện thoại kết trụ chữ thập ngọc Myanmar S520

60,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc khóa trụ chữ thập đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 6g + Ý nghĩa: mang lại bình an, hợp mệnh Kim, Thủy. + Cách sử dụng: móc điện thoại, móc khóa xe,…

Móc điện thoại kết củ lạc ngọc Myanmar S519

85,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 1 củ lạc đá Miến Điện (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 4g + Ý nghĩa: biểu tượng của sức khỏe và bình an, học hành thi đậu, tốt cho người đi học. + Cách sử dụng: móc điện more »

Móc điện thoại kết 2 thùng vàng ngọc Myanmar S514

65,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 2 thùng vàng đá ngọc Miến Điện xanh. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.