móc điện thoại thùng vàng miến điện

Móc điện thoại kết 2 thùng vàng ngọc Myanmar S514

65,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Móc điện thoại 2 thùng vàng đá ngọc Miến Điện xanh. + Kích thước (dài): 8cm + Khối lượng: 3g + Ý nghĩa: biểu tượng của tài lộc dồi dào. + Cách sử dụng: móc khóa, móc điện thoại.